MitoTam přináší nové možnosti léčby nádorových i dalších onemocnění

Experimentální léčivo MitoTam, které je výsledkem výzkumu odborníků Biotechnologického ústavu a které bylo testováno v testovacím zařízení FGÚ, ukazuje svůj potenciál. V CPT jsme testovali bezpečnost MitoTamu po intravenózním i perorálním podání látky potkanům a zjistili jsme biodistribuci tohoto léčiva v plasmě a tkáních potkanů a miniprasat. K tomu jsme v CPT (metabolomická laboratoř FGÚ)…

číst dál…

CPT vítězí v důležitém tendru

Centrum preklinického testování zvítězilo v tendru zahraničního zadavatele na provedení komplexní studie toxicity v režimu správné laboratorní praxe (SLP). Studie zahrnuje 90 denní opakované podávání 2 experimentálních látek s provedením toxikokinetické analýzy. Součástí experimentu je vyhodnocení klinických projevů toxicity u pokusných zvířat, posouzení parametrů hematologie, klinické chemie a moči, analýzu thyroidních hormonů a…

číst dál…

Zlepšování kompetencí v CPT

V FGÚ byla realizována pilotní farmakokinetická studie, která zahrnovala zjištění koncentrace experimentálního léčiva v plasmě potkanů a také v mozkové tkáni po intraperitoneální aplikaci léčiva. Tato studie vyžadovala precizní provedení perfůze mozku experimentálních zvířat a homogenizaci perfundované tkáně.

číst dál…

Pilotní farmakokinetická studie přináší nové informace o biodistribuci inovativního antibiotika

Pro našeho partnera z AV ČR jsme realizovali farmakokinetickou studii s experimentálním léčivem s antibiotickou aktivitou, která zahrnovala zjištění farmakokinetického profilu a biodistribuce léčiva v plasmě a vybraných matricích po perorálním podání látky potkanům. U tohoto léčiva jsme v FGÚ také testovali akutní toxicitu po perorálním podání látky potkanům. Léčivo má perspektivu komercializace.

číst dál…

Oddělení metabolomiky bylo úspěšně certifikováno SÚKLem

Oddělení metabolomiky IPHYS CAS bylo v září 2020 úspěšně certifikováno Státním Ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). Rozsah práce v SLP režimu zahrnuje vývoj a validaci bioanalytických metod (podle EMA, FDA), měření vzorků pro studie PK a ADME, včetně komplexních studií biodistribuce ADME (testovací systémy – hlodavci, nehlodavci, biologické matrice –…

číst dál…

[:cs]Veletrh vědy – Praha Letňany.[:]

[:cs]Jaká je budoucnost diagnostiky a léčby epilepsie, roztroušené sklerózy a dalších neurologických onemocnění? Proč je nezbytné preklinické testování potenciálních léčiv a jakým směrem se vyvíjí studium vzácných dědičných metabolických poruch? Na tyto otázky budeme hledat odpovědi s předními odborníky v panelové diskusi na Veletrhu vědy. Akademie věd České republiky v…

číst dál…

[:cs]Mimořádně rychlá cesta protirakovinné látky z laboratoře ke klinickým testům![:en]Extremely fast pathway of the anticancer agent from the laboratory to clinical trials![:]

[:cs]Každý rok jsou v České republice diagnostikovány desítky tisíc pacientů s nádorovým onemocněním. V boji s touto zákeřnou chorobou by nyní mohl pomoci Biotechnologický ústav Akademie věd České Republiky (BTÚ), kde byla objevena nová protirakovinná látka – MitoTam – s netradičním mechanismem účinku. Mitochondriálně cílený MitoTam výrazně potlačuje nádory prsu a účinkuje i proti dalším…

číst dál…

[:cs]Bilaterální mítink Nencki Institute PAN Varšava a Fyziologického ústavu AV ČR Praha[:en]The 1st Bilateral Meeting of the Nencki Institute PAN Warsaw and Institute of Physiology CAS Prague[:]

A. Szewczyk,. J. Duszyński a J. Kopecký (pořadí zleva)

[:cs]Dne 23. října 2017 proběhl 1. Bilaterální mítink Nencki Institute a Fyziologického ústavu. Cílem akce, která proběhla ve Fyziologickém ústavu, bylo hlavně prohloubení spolupráce a navázání nových kontaktů mezi oběma institucemi. Snahy v tomto směru budou pokračovat i nadále na úrovni vedení obou ústavů i na úrovni jednotlivých laboratorních týmů,…

číst dál…

[:cs]Jak na civilizační choroby? Setkání odborníků IKEM a Fyziologického ústavu AV ČR.[:en]What can we do about lifestyle diseases? A meeting of experts from IKEM and the Institute of Physiology CAS.[:]

injekce-250x250

[:cs]Dne 20. dubna 2017 proběhlo ve Fyziologickém ústavu AV ČR setkání předních českých lékařů a vědců zaměřené na pokroky v prevenci, diagnostice a léčbě závažných především civilizačních chorob. Tato chronická onemocnění vznikají v souvislosti s nevhodným životním stylem a představují značnou socioekonomickou zátěž moderní společnosti. V rámci Semináře společného preklinického…

číst dál…