MitoTam přináší nové možnosti léčby nádorových i dalších onemocnění

Experimentální léčivo MitoTam, které je výsledkem výzkumu odborníků Biotechnologického ústavu a které bylo testováno v testovacím zařízení FGÚ, ukazuje svůj potenciál. V CPT jsme testovali bezpečnost MitoTamu po intravenózním i perorálním podání látky potkanům a zjistili jsme biodistribuci tohoto léčiva v plasmě a tkáních potkanů a miniprasat. K tomu jsme v CPT (metabolomická laboratoř FGÚ)…

číst dál…

CPT vítězí v důležitém tendru

Centrum preklinického testování zvítězilo v tendru zahraničního zadavatele na provedení komplexní studie toxicity v režimu správné laboratorní praxe (SLP). Studie zahrnuje 90 denní opakované podávání 2 experimentálních látek s provedením toxikokinetické analýzy. Součástí experimentu je vyhodnocení klinických projevů toxicity u pokusných zvířat, posouzení parametrů hematologie, klinické chemie a moči, analýzu thyroidních hormonů a…

číst dál…

Zlepšování kompetencí v CPT

V FGÚ byla realizována pilotní farmakokinetická studie, která zahrnovala zjištění koncentrace experimentálního léčiva v plasmě potkanů a také v mozkové tkáni po intraperitoneální aplikaci léčiva. Tato studie vyžadovala precizní provedení perfůze mozku experimentálních zvířat a homogenizaci perfundované tkáně.

číst dál…

Pilotní farmakokinetická studie přináší nové informace o biodistribuci inovativního antibiotika

Pro našeho partnera z AV ČR jsme realizovali farmakokinetickou studii s experimentálním léčivem s antibiotickou aktivitou, která zahrnovala zjištění farmakokinetického profilu a biodistribuce léčiva v plasmě a vybraných matricích po perorálním podání látky potkanům. U tohoto léčiva jsme v FGÚ také testovali akutní toxicitu po perorálním podání látky potkanům. Léčivo má perspektivu komercializace.

číst dál…