CPT vítězí v důležitém tendru

Centrum preklinického testování zvítězilo v tendru zahraničního zadavatele na provedení komplexní studie toxicity v režimu správné laboratorní praxe (SLP). Studie zahrnuje 90 denní opakované podávání 2 experimentálních látek s provedením toxikokinetické analýzy. Součástí experimentu je vyhodnocení klinických projevů toxicity u pokusných zvířat, posouzení parametrů hematologie, klinické chemie a moči, analýzu thyroidních hormonů a provedení histopatologického posouzení tkání. Součástí studie je také vývoj a validace potřebných analytických metod. Vítězství v tomto výběrovém řízení ukazuje, že program preklinického testování v rámci ústavů Akademie věd je plně konkurenceschopný a dovede zajistit i komplexní preklinické studie v SLP režimu.