Zlepšování kompetencí v CPT

V FGÚ byla realizována pilotní farmakokinetická studie, která zahrnovala zjištění koncentrace experimentálního léčiva v plasmě potkanů a také v mozkové tkáni po intraperitoneální aplikaci léčiva. Tato studie vyžadovala precizní provedení perfůze mozku experimentálních zvířat a homogenizaci perfundované tkáně.