Služby CPT

Preklinické testování

kandidátních látek na zvířatech v režimu SLP (Správné Laboratorní Praxe) je nezbytnou součástí vývoje nových léčiv. Bez těchto testů na zvířatech nelze přistoupit ke klinickým testům na pacientech. V rámci Akademie Věd České republiky existují profesionálně vybavená pracoviště a potřebné know-how, což umožňuje zajistit finančně efektivní komplexní neklinické testování slibných látek vznikajících v rámci ústavů AVČR i v komerční sféře. Se zvířaty je nakládáno v souladu se zák. 246/1992 v platném znění (odkaz).
Naše služby v rámci CPT se průběžně vyvíjejí i na základě Vašich poptávek. K základním testům toxicity, farmakokinetickým, toxikokinetickým testům a hematologickému, biochemickému a bioanalytickému testování a histopatologii můžeme poskytnout další specializované testy, včetně využití různých imunologických metod, testů v oblasti neurofyziologie, testů v oblasti kardiologie a neuropsychofarmakologie, farmakologických studií na xenotransplantovaných modelových zvířatech, včetně rozvíjející se oblasti PDX. Nabízíme k využití různé zobrazovací metody in vivo, jako ultrasonografie (Echo), microPET/CT pro radionuklidy značené látky a řadu dalších. Využíváme chovy některých zvířat, například modelu miniprasat pro studium Huntingtonovy choroby a studie toxicity na nehlodavcích. Máme zkušenost s testováním in vivo biokompatibility, například implantátů. Chceme připravovat vysoce optimalizované systémy pro xenotransplantace (například srdeční chlopně, atd.). Jsme připraveni syntetizovat na zakázku chemické látky s terapeutickým potenciálem a realizovat kompletní preklinické testy s touto látkou.

Nabízíme rychlé jednání, flexibilitu, konkurenceschopné ceny, zajímavé dodací lhůty, práce v režimu SLP, práce s využitím GMO, některé činnosti v SPF prostředí.

Základní služby:

 • Studie toxicity
  včetně toxikokinetických studií slibných chemických či biologických látek na modelových zvířatech (testovací systémy: myš, potkan, morče, králík, miniprase) podle směrnic ICH a OECD (např. kožní dráždivost, akutní toxicita, limitní test, MTD studie, DRF studie, 28 denní a více denní studie v režimu SLP)
 • Bioanalytické, hematologické a biochemické testování
  vzorků odebrané testovaným zvířatům při toxikologických studiích (stanovení účinné složky v plasmě zvířat nebo jiných biologických matricích, běžné hematologické parametry – RBC, HCT, HGB, WBC, MCH, MCHC, MVC, PLT, případně další dle dohody se zadavatelem, klinicko-chemické parametry jako ALT, AST, CREA, UREA, TBIL, CHOL, GLU, TP, ALB, ALP, GMT, případně další dle dohody se zadavatelem)
 • Vývoj a validace bioanalytických metod pro různé testovací systémy a biologické matrice
 • Stanovení metabolitů v tkáních a biologických matricích
 • Histopatologické testování/vyšetření tkání zvířat ze studií
 • Farmakologické studie
  na xenograftech (NU/NU myši) s modelovými nádory, včetně PDX, realizace studií na stanovení terapeutického rozmezí
 • Kardiologické diagnostické testy na modelových zvířatech – elektrokardiogram (EKG), měření krvního tlaku, zobrazení srdečních struktur (Echo)
 • Syntézy, charakterizace a certifikace chemických látek s potenciálem využití pro humánní terapii, vývoj aplikačních forem /kvalitně vybavená technologická laboratoř BTÚ, špičkoví odborníci, komplikované zákaznické syntézy – non GMP/

Služby na zakázku:

pro specifické potřeby našich zákazníků se snažíme najít optimální službu šitou na míru jejich potřeb s využitím mixu nejlepších kompetencí v rámci ústavů AVČR

 

Reference:

Máme dlouhodobé zkušenosti se studiemi toxicity pro partnery z AV ČR i pro partnery z komerční sféry. Provedli jsme významné množství akutních orálních studií toxicity, MTD a DRF studií na hlodavcích.
Naši patneři:  ÚOCHB, Smart Brain s.r.o., University of California, FNUSA – ICRC, CHDI Foundation