Služby CPT

Předklinické testování na zvířatech za přísných podmínek Správné laboratorní praxe (SLP) je klíčovým a nepostradatelným prvkem ve vývoji nových farmaceutik. Úspěšné dokončení preklinických studií je základním předpokladem pro zahájení klinických studií na lidech.

Můžeme provádět kompletní preklinické studie s kandidátními látkami na klíč.

Poskytujeme standardní a zákaznicky navržené studie podporující požadavky na dokumentaci předkládanou při žádosti o klinické hodnocení léčiv (dle předpisů EMA, ICH, OECD, směrnic ISO)

Neklinické studie bezpečnosti léčiv a testování analytické chemie lze provádět podle požadavků SLP

 

Klíčové služby:

Neváhejte nás oslovit