Důležité odkazy

Akademie věd České republiky (AV ČR): http://www.avcr.cz/cs/
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.: http://www.fgu.cas.cz/
Ústav molekulární genetiky AV ČR, České centrum pro fenogenomiku, v.v.i.: http://www.phenogenomics.cz/phenotyping/
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.: http://www.iapg.cas.cz/sekce&id=7
Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.: http://www.ibt.cas.cz/core-facility/Service_Technology_lab.html
Program AV21: http://av21.avcr.cz/
Pharmakl spol. s r.o.: www.pharmakl.cz