Pilotní farmakokinetická studie přináší nové informace o biodistribuci inovativního antibiotika

Pro našeho partnera z AV ČR jsme realizovali farmakokinetickou studii s experimentálním léčivem s antibiotickou aktivitou, která zahrnovala zjištění farmakokinetického profilu a biodistribuce léčiva v plasmě a vybraných matricích po perorálním podání látky potkanům. U tohoto léčiva jsme v FGÚ také testovali akutní toxicitu po perorálním podání látky potkanům. Léčivo má perspektivu komercializace.