CZ

Program je zaměřen na neklinické testování léčiv, včetně studií v režimu správné laboratorní praxe (SLP). Vznikli jsme za podpory Akademie věd České republiky (AV ČR), v souladu s programem preklinického testování potenciálních léčiv v rámci “Strategie AV 21” (AV21). Využíváme efektivně infrastrukturu a know – how několika pracovišť AV ČR. Poskytujeme našim partnerům komplexní služby se zaměřením na testy toxicity. Naše služby se kontinuálně rozšiřují.
Naším záměrem je dosažení kvalitnějšího výstupu základního výzkumu při vývoji nových léčebných látek a jejich komerčním využití. Chceme být partnerem první volby pro ústavy AV ČR i komerční subjekty při provádění testů toxicity nadějných léčiv. Zároveň se ucházíme i o zakázky z komerčního sektoru.


EN

Under the strong support by the Czech Academy of Science (CAS) we are newly established entity focused on non-clinical testing of potential medicinal products, including GLP studies. Our aim is to effectively utilize infrastructure and know-how of specialized laboratories within CAS. We provide our partners with comprehensive services, namely in the area of toxicity testing. Our scope of services is continuously increasing.
We strive for high quality outcome of basic research, which will help to enable better perspective for commercialization of potentially therapeutically effective medicinal products. We would like to be the first choice for both institutes within CAS and for commercially oriented partners. Perfect Fit with CAS Strategy AV 21: This preclinical platform perfectly fits to the new strategy of CAS with the aim to improve transfer of results of basic research of promising targeted therapeutic agents into application.