Kvalita a etika

Všechna naše zařízení v CTP mají zavedený systém kvality, který je pravidelně interně kontrolován oddělením pro zajištění kvality (QA), inspektován SÚKL a našimi zákazníky.

Kvalita našich služeb je nejvyšší prioritou pro všechny členy našeho týmu.

 Prohlášení o kvalitě

Neklinické studie bezpečnosti prováděné v našich zařízeních jsou prováděny v souladu s předpisy OECD SLP (předpisy Správné laboratorní praxe). Hned na začátku přípravy studie se zaměřujeme na dodržování požadavků SLP. Plán studie, vlastní provedení studie, primární data a závěrečná zpráva ze studie jsou hodnoceny s přihlédnutím k správnosti a integritě získaných údajů, jak to vyžaduje směrnice OECD o SLP. Každá SLP studie podléhá inspekcím kvality v definovaných kritických bodech prováděných jednotkou pro zajištění kvality (QA). Testovací zařízení a příslušná testovací místa podléhají pravidelným interním auditům týkajícím se prostor, vybavení, procesů a studií.

Studie provedené v našem testovacím zařízení v rámci SLP jsou použitelné pro žádost o klinické hodnocení léčiv.

Etický kodex

Všechna zvířata používaná v našem testovacím zařízení a na testovacích místech jsou nakupována v akreditovaných chovných zařízeních nebo jsou získána z chovu zvířat akreditovaných CPT. Pracujeme podle zásad 3R (Replacement, Reduction and Refinement), abychom snížili jak nezbytné množství zvířat ve studii, tak snížili jakékoliv utrpení a stres zvířat. Průběžně pečujeme o welfare našich zvířat.