Jištění jakosti

Naše pracoviště v CPT mají pro práci v režimu SLP zaveden systém jištění jakosti, který podléhá pravidelným interním auditům i auditům státní autority a našich zákazníků

Kvalita výstupů naší práce je pro nás prioritou

Informace o jakosti

Na našich pracovištích jsou neklinické studie léčiv prováděny v režimu SLP. Již při přípravě designu studie je kladen důraz na soulad se zásadami správné laboratorní praxe. Plán studie, samotné provedení i závěrečná zpráva jsou hodnoceny nejen z pohledu správnosti uvedených údajů, ale zároveň i z pohledu souladu se zásadami správné laboratorní praxe, uvedenými ve vyhlášce 86/2008 Sb. o stanovení zásad správné laboratorní praxe v oblasti léčiv. U každé studie jsou prováděny minimálně tři inspekce jakosti v předem stanovených kritických bodech. V samotném testovacím zařízení i ve smluvních testovacích místech je prováděna dvakrát ročně inspekce prostor, zařízení a procesů.

Studie provedené v našem testovacím zařízení v režimu SLP jsou plně uznávány jako součást registrační dokumentace léčiv.

Etický kodex

Všechna zvířata, použitá v našem testovacím zařízení a v testovaných místech pocházejí výhradně z akreditovaných chovů. Se zvířaty je nakládáno v souladu se zák. 246/1992 v platném znění. Zvířatům je poskytována péče zkušenými a kvalifikovanými odborníky, kteří se vždy snaží o jejich maximální welfare.  Laboratorní zvířata slouží pouze pro studie léčiv, a tam, kde je to možné, je jejich použití nahrazeno alternativními metodami. Stres zvířat v experimentech se snažíme minimalizovat.