Bilaterální mítink Nencki Institute PAN Varšava a Fyziologického ústavu AV ČR Praha

A. Szewczyk,. J. Duszyński a J. Kopecký (pořadí zleva)

Dne 23. října 2017 proběhl 1. Bilaterální mítink Nencki Institute a Fyziologického ústavu. Cílem akce, která proběhla ve Fyziologickém ústavu, bylo hlavně prohloubení spolupráce a navázání nových kontaktů mezi oběma institucemi. Snahy v tomto směru budou pokračovat i nadále na úrovni vedení obou ústavů i na úrovni jednotlivých laboratorních týmů,…

číst dál/Read more …