Naše pracoviště

Struktura preklinických pracovišť CPT:

Struktura naší organizace zahrnuje v současnosti tyto subjekty:

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.: testovací zařízení, SLP certifikát, testy toxicity na hlodavcích (myš, potkan, morče) a nehlodavcích (králík), hematologické testy, http://www.fgu.cas.cz/

 

Ústav molekulární genetiky AV ČR, České centrum pro fenogenomiku, v.v.i.: testovací místo: histopatologie, biochemie, hematologie, *bioanalytika, specifické testy toxicity, zobrazovací metody, imunologie, neurofyziologie, neuropsychofarmakologie/behavioralní testy, kardiologie, má zaveden systém jakosti.
*bioanalytické testy mohou být provedeny buď v ÚMG nebo ve spolupráci s firmou Pharmakl spol. s r.o.

http://www.phenogenomics.cz/phenotyping/

 

Ústav Živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.: testovací místo, má zaveden systém jakosti, je odpovědný za testy toxicity na nehlodavcích (miniprasata, http://www.iapg.cas.cz/sekce&id=7

 

Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.: syntézy nadějných látek na základě zadání, formulace, vývoj aplikační formy, http://www.ibt.cas.cz/core-facility/Service_Technology_lab.html

lab2