Naše pracoviště

Struktura preklinických pracovišť CPT:

CPT zahrnuje následující subjekty:

Fyziologický ústav AV ČR, Oddělení biologických kontrol: testovací zařízení, certifikováno SLP, neklinické testy bezpečnosti na hlodavcích (myš, potkan, morče) a nehlodavcích (králík)


[ezcol_1quarter][/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter][/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter][/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end][/ezcol_1quarter_end]

Fyziologický ústav AV ČR, Oddělení metabolomiky: testovací zařízení, certifikováno GLP, chemická analýza potenciálních kandidátů na léky a schválené léky v biologických materiálech pomocí kapalinové chromatografie – hmotnostní spektrometrie (LC – MS). Oddělení také zajišťuje analýzu komplexních lipidů (lipidomika), polárních metabolitů (metabolomika) a různých exposomálních sloučenin (expozomika)

Ústav molekulární genetiky AV ČR, České centrum pro fenogenomiku, (CCP): testovací místo: zavedený systém kvality, histopatologie, klinická chemie, hematologie, zobrazování, imunologie, neurofyziologie, kardiologie, farmakologie s využitím xenograftů;

[ezcol_1fifth][/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth][/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth][/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth][/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth_end][/ezcol_1fifth_end]

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Centrum Pigmod: testovací místo, zavedený systém jakosti, neklinické zkoušky bezpečnosti u nehlodavců – miniprasat, studie biokompatibility, ADME, zvířecí modely

[ezcol_1fifth][/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth][/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth][/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth][/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth_end][/ezcol_1fifth_end]

Biotechnologický ústav AV ČR, Servisní technologická laboratoř: zakázková chemická syntéza slibných terapeutických látek, vývoj aplikačních formulací

lab2