MitoTam přináší nové možnosti léčby nádorových i dalších onemocnění

Experimentální léčivo MitoTam, které je výsledkem výzkumu odborníků Biotechnologického ústavu a které bylo testováno v testovacím zařízení FGÚ, ukazuje svůj potenciál. V CPT jsme testovali bezpečnost MitoTamu po intravenózním i perorálním podání látky potkanům a zjistili jsme biodistribuci tohoto léčiva v plasmě a tkáních potkanů a miniprasat. K tomu jsme v CPT (metabolomická laboratoř FGÚ) vyvinuli a zvalidovali analytickou metodu na stanovení MitoTamu v plasmě miniprasat a v prasečích játrech. Poznatky o biodistribuci poskytly velmi důležité informace o akumulaci léčiva v některých tkáních a podpořily výsledky zjištěné v 1. fázi klinického testování.

Aktuální informace o MitoTamu:

Česká protirakovinná látka účinkuje na diabetes 2. typu 

Nová strategie léčby rakoviny ledvin