CZ

Za podpory Akademie věd České republiky (AV ČR) zahájilo činnost Centrum preklinického testování potenciálních léčiv (CPT), které získalo v lednu 2017 certifikát správné laboratorní praxe (SLP). Hlavním cílem CPT je preklinické testování látek, které uspěly ve vyhledávacím výzkumu a přispět tak k vývoji nových léků pro léčbu závažných život ohrožujících onemocnění a chorob dosud obtížně léčitelných. Prostřednictvím CPT se naplňuje program AV21 Preklinické testování potenciálních léčiv.

Chceme efektivně využívat infrastrukturu a know – how odborných pracovišť AV ČR . Poskytujeme našim partnerům komplexní služby se zaměřením na testy toxicity a také z oblasti farmakologie. Naše služby se budou kontinuálně rozšiřovat.

Chceme být partnerem první volby pro ústavy AV ČR, další výzkumné instituce i komerční subjekty pro realizaci preklinických testů nadějných léčiv. Zároveň se ucházíme i o zakázky z komerčního sektoru.


EN

After obtaining the certificate of Good Laboratory Practice (GLP) in January 2017, the Centre for Preclinical Testing (CPT) commenced activities with the support of the Czech Academy of Science (CAS). The primary mission of the CPT is to perform preclinical testing of substances that have successfully passed through basic research, and thus to contribute towards the development of new pharmaceuticals to combat life-threatening diseases, including those currently difficult to cure. CPT serves as a tool for implementation of research programme Preclinical Testing of Potential Pharmaceuticals, which is an important part of Strategy CAS 21.

Our aim is to effectively utilize infrastructure and know-how of specialized laboratories within CAS. We provide our partners with comprehensive services, namely in the area of toxicity testing, but also in pharmacology. Our scope of services is continuously increasing.

We would like to be the partner of choice for institutes within CAS, other research institutes and for commercially oriented partners.